W dniu 17 czerwca br., na kolejnej sesji Rady Powiatu, Starosta Iławski - Maciej Rygielski sprawujący patronat nad akcją „Czyste jeziora i rzeki”, złożył na ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie - bryg. Macieja Jasińskiego oraz jego zastępcy - st. kpt. Marka Tomanka podziękowanie za wieloletni udział i zaangażowanie strażaków naszej Komendy w akcję „Sprzątanie Świata”.

/oprac.: mł. bryg. Tomasz Michalski/.