28 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w nidzickim zamku odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w 2016 roku.Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Mariusz Wilamowski, który przywitał przybyły gości, a następnie omówił i podsumował wydarzenia i zrealizowane zadania. Rok 2016 był bardzo pracowity dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, co odzwierciedliły statystyki zdarzeń. 

Nasi koledzy, st. bryg. Tomasz Łazowski i asp. sztab. Bogdan Iwanicki, przekroczyli magiczną granicę i z dniem 24 lutego 2017 r. po 33.latach kolega Tomasz, a po 40. latach służby kolega Bogdan, przeszli na zasłużoną emeryturę.

 

W dniu 8 lutego 2017 roku w ośrodku szklenia komendy wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyła się narada kadry kierowniczej woj. warmińsko-mazurskiego podsumowująca działalność w 2016 r. jednostek ochrony przeciwpożarowej województwa w 2016 r.

Żadnej wiedzy i umiejętności nie pozyskujemy raz na zawsze. Stałe doskonalenie zdobytych umiejętności, poznawanie nowinek i nowoczesnych rozwiązań sprawia, że jesteśmy gotowi stawiać czoła wielu wyzwaniom. Dotyczy to wszystkich strażaków – również kadry dowódczej. 

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem wody w Zalewie Wiślanym i niekorzystnym, silnym wiatrem z północy powodującym tzw. cofkę, jednostki Państwowej Straży Pożarnej wraz z druhami ochotniczych straży pożarnych rozpoczęły działania związane z ograniczaniem rozlewisk wód w miejscach najbardziej zagrożonych powodzią.