Nawiązując do cyklicznych otwartych szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 7 kwietnia 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyło się szkolenie dla dziennikarzy regionalnych i lokalnych środków masowego przekazu. 

Zapoczątkowana przez ministra Mariusza Błaszczaka ogólnopolska akcja zbiórki krwi "SpoKREWnieni służbą" - w ramach której funkcjonariusze służb oddają krew, w hołdzie Żołnierzom Wyklętym - właśnie dobiegła końca.

28 marca ze  strażakami KM PSP w Olsztynie – zdobywcami kaukaskiego szczytu Kazbek – spotkał się z wicewojewoda Sławomir Sadowski. W spotkaniu uczestniczyli również Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Mirosław Hołubowicz, Komendant Miejski PSP w Olsztynie – bryg. Andrzej Górzyński oraz funkcjonariusze komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej. 

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru.
Tymczasem jest wręcz przeciwnie.
Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł.
Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mając na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania Państwowej Straży Pożarnej i Policji w trakcie realizacji podstawowych zadań,  15 marca 2017 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki  PSP - st. bryg. Mirosław Hołubowicz i  Komendant Wojewódzki Policji -  insp. Tomasz Klimek, podpisali porozumienie o współdziałaniu Państwowej straży Pożarnej i Policji.