Realizując postanowienia podpisanego 15 marca 2017 roku porozumienia pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Mirosławem Hołubowiczem, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie insp. Tomaszem Klimkiem, dnia 6 grudnia odbyła się narada szkoleniowa dla komendantów powiatowych PSP i Policji.

Z dniem 1 grudnia 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał st. bryg. Mirosława Hołubowicza ze stanowiska Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W związku z przejściem z dniem 30 listopada 2017 roku na emeryturę komendantów powiatowych
PSP w Lidzbarku Warmińskim, Iławie, Działdowie oraz Gołdapi,  
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Hołubowicz
powierzył pełnienie obowiązków komendantów powiatowych:
bryg. mgr. inż. Rafałowi Szymukowiczowi w Komendzie Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim,
bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Tomankowi w Komendzie Powiatowej PSP w Iławie,
bryg. mgr. inż. Janowi Florkowi w Komendzie Powiatowej PSP w Działdowie
mł. bryg. mgr. inż. Wojciechowi Szczepanikowi w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi.

 

Tekst/zdjęcia: kpt. Rafał Melnyk

źródło: MSWiAW ramach kampanii MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!” 27 listopada 2017 roku minister Mariusz Błaszczak spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, a także seniorami. Podczas spotkania zaprezentowany został specjalny spot MSWiA dotyczący zagrożeń czadem i ogniem – seniorzy otrzymali także czujniki tlenku węgla i dymu.

W dniu 29.11.2017 w sali konferencyjnej KW PSP w Olsztynie odbyła się uroczysta akademia z okazji wręczenia awansów i wyróżnień funkcjonariuszom z woj. warmińsko-mazurskiego.