Z udziałem nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza – Komendanta Głównego PSP, Mariana Podziewskiego – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Jacka Protasa – Marszałka Województwa, strażacy Warmii i Mazur podsumowali swą działalność w roku 2009.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kętrzynie to organizatorzy eliminacji powiatowych kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że w bieżącym roku wnioski na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania należy składać do 5 lutego.

Wniosek powinien zawierać dokładne dane wnioskującej OSP (nazwa OSP, gmina, powiat, adres, telefon kontaktowy, NIP), rodzaj i ilość sprzętu lub umundurowania oraz w przypadku umundurowania rozmiary. Wniosek powinien być potwierdzony pieczątką OSP i podpisem prezesa OSP oraz posiadać pozytywną opinię zarządu oddziału gminnego i powiatowego. Na wniosku należy również podać płatnika (OSP, Urząd Gminy lub inną instytucję), który zobowiązuje się do pokrycia kosztów przekraczających przyznane dofinansowanie, a wymieniony płatnik powinien to potwierdzić swoją pieczątką oraz podpisem.

Wszystkie jednostki OSP wnioskujące o dofinansowanie powinny być wprowadzone drogą elektroniczną do „Systemu OSP” oraz posiadać NIP.

Wnioski OSP nie wprowadzonych do „Systemu OSP”, bez aktualnego numeru NIP jednostki OSP lub nie posiadające potwierdzenia płatnika (pieczęć i podpis) a także złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informujemy również, że środki zgromadzone z 1% podatku na rzecz OPP z przeznaczeniem dla jednostek OSP należy wykorzystać do końca marca b.r., po tym terminie niewykorzystane środki zostaną do dyspozycji OW ZOSP RP w Olsztynie.

 

Ponadto, uchwałą ZOW ZOSP RP w Olsztynie nr 12/VI/2009 z dn. 22.12.2009r. zmianie uległa wysokość wpłat na Fundusz Pomocy Wzajemnej. Od dnia 1 stycznia 2010r. wynosi ona 10 zł. od jednostki na rok.

 

 

 

 

Poniżej podajemy przybliżone ceny sprzętu oraz wysokość dofinansowania na poszczególny asortyment. Dokładne ceny sprzętu oraz kwoty dotacji będą znane po rozstrzygnięciu przetargów w związku z czym podane poniżej wartości mogą ulec zmianie.

 

LP.

NAZWA SPRZĘTU

CENA BRUTTO

DOFINANSOWANIE

1.

WĄŻ TŁOCZNY W-52

180 zł.

85 zł.

2.

WĄŻ TŁOCZNY W-75

250 zł.

120 zł.

3.

ROZDZIELACZ KULOWY

900 zł.

400 zł.

4.

PRĄDOWNICA TURBO

900 zł.

400 zł.

5.

HEŁM BOJOWY

500 - 600 zł.

250 zł.

6.

OBUWIE SPECJALNE

380 zł.

180 zł.

7.

MUNDUR WYJŚCIOWY

350,zł.

160 zł.

8.

UBRANIE KOSZAROWE

360 zł.

160 zł.

9.

UBRANIE SPECJALNE (BOJOWE)

1.750 zł.

750 zł.

10.

ZESTAW PSP R1 (kompletny)

5.900 zł.

2.500 zł.

11.

POMPA PŁYWAJĄCA

4.700 zł.

2.000 zł.

12.

POMPA SZLAMOWA

5.900 zł.

2.300 zł.

13.

PIŁA DO DREWNA

2.500 zł.

1.100 zł.

14.

PIŁA DO BETONU

2.800 zł.

1.000 zł.

15.

RADIOSTACJA SAMOCHODOWA

1.800 zł.

800 zł.

16.

RADIOSTACJA NASOBNA

1.800 zł.

800 zł.

17.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

2.900 zł.

1.000 zł.

18.

APARAT ODDECHOWY

4.200 zł.

1.800 zł.

19.

DRABINA ALUMINIOWA 2-częściowa

4.500 zł.

1.800 zł.

20.

MOTOPOMPA M 8/8

25.000 zł.

11.000 zł.

21.

WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY

6.200 zł.

2.700 zł.

22.

TURBOWENTYLATOR

4.650 zł.

1.700 zł.

23.

ZESTAW DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

60.000 zł.

20.000 zł.

 

 

 

 

 

W tym roku, z wyjątkowym świętym Mikołajem, rozdaliśmy 40 świątecznych paczek. Prezenty trafiły do dzieci z 13 rodzin naszego powiatu.