27 października 2017 r. odbyła się Gala Straży Pożarnych organizowana przez Fundację Orlen Dar Serca.

obraz03

„…Jak wierna pamięć – palą się znicze…” Ryszard Przymus „Znicze”

 

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli.

pozarywew2017small

 

W dniach 23-24 października w Olsztynie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja nt. Pożarów wewnętrznych, organizowana przez Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Olsztynie.

granica 2017

W dniu 13 października 2017 roku na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem "GRANICA 2017".

zmiana kierownictwa w Giżycku

 

 

30 września 2017 roku st.bryg.inż. Jerzy Kunicki Komendant Powiatowy PSP w Giżycku  po  45 latach służby przeszedł na emeryturę. Zastąpił go na tym stanowisku od 1 października bryg. mgr inż. Jacek Baczewski.