15 grudnia 2018 roku w Morągu w powiecie ostródzkim przeprowadzona została ewakuacja mieszkańców na czas podjęcia przez saperów, odnalezionych na terenie należącym do jednostki wojskowej 20 BBZ, pocisków.

14 grudnia 2018 roku na placu Urzędu Miejskiego w Korszach odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla lokalnej jednostki OSP.

W dniach 10-12 grudnia 2018 roku zorganizowana została odprawa szkoleniowa pionu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego.