W związku z utrzymującym się wysokim poziomem wody w Zalewie Wiślanym i niekorzystnym, silnym wiatrem z północy powodującym tzw. cofkę, jednostki Państwowej Straży Pożarnej wraz z druhami ochotniczych straży pożarnych rozpoczęły działania związane z ograniczaniem rozlewisk wód w miejscach najbardziej zagrożonych powodzią.

W dniu 18 grudnia 2016r. funkcjonariusze KW PSP w Olsztynie zorganizowali szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

12 grudnia 2016 r. w Olsztynie z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Mirosława Hołubowicza oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie - dh. Jacka Protasa odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków PSP i OSP województwa.

W dniach od 5 do 9 grudnia 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się „Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym”. W szkoleniu wzięło udział 19 strażaków z trzech specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego Olsztyn, Elbląg Ełk. Szczególną uwagę w ramach szkolenia zwrócono na część ćwiczebną dotyczącą współdziałania z poszczególnymi służbami i inspekcjami. Kadrę szkoleniową stanowili eksperci w swoich dziedzinach. Szkolenie umożliwiło spełnienie wymagań w zakresie wyszkolenia, a tym samym zapewnienie grupom ratownictwa chemiczno-ekologicznego pełnej gotowości operacyjnej.