6 października w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie, odbyła się narada szkoleniowa kadry kierowniczej woj. warmińsko-mazurskiego, pod przewodnictwem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Mirosława Hołubowicza.

 W dniach 19-20 września w Olsztynie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja nt. Pożarów wewnętrznych, organizowana pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, przez Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Olsztynie oraz przy współudziale UL FSRI ze Stanów Zjednoczonych.

W dniach 13-15.07.2016 r. ponownie w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przeprowadzono drugą turę warsztatów doskonalących, tym razem dla instruktorów miejskich i powiatowych ratownictwa medycznego z województwa. 

Podziękowania ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka kierowane do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy:

25 lipca br. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się spotkanie, w trakcie którego pożegnaliśmy mł. bryg. Szymona Kokot-Górę, który od września br. przez najbliższych 5 lat będzie pracował jako strażak w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, w ośrodku naukowo-badawczym w Genewie, na granicy Szwajcarii i Francji.