Grupa 25 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z całego kraju w dniach 4-9 kwietnia br. odbyła wizytę studyjną w Austrii i Szwajcarii.W przedsięwzięciu udział wzięli także przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie: bryg. Robert Fliciński – p.o. zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego  oraz st. kpt. Łukasz Godlewski – wykładowca w ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie. Poszerzenie horyzontów w aspekcie szeroko pojętego kształcenia pożarniczego umożliwiła wizyta w szkołach pożarniczych w Austrii i Szwajcarii (NӦ Landes-Feuerwehrschule w Tulln oraz International Fire Academy w Balsthal). Najbardziej wyjątkowym punktem programu był jednak wyjazd do jedynego i niepowtarzalnego miejsca na świecie - CERN-u.

Nawiązując do cyklicznych otwartych szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 7 kwietnia 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyło się szkolenie dla dziennikarzy regionalnych i lokalnych środków masowego przekazu. 

Zapoczątkowana przez ministra Mariusza Błaszczaka ogólnopolska akcja zbiórki krwi "SpoKREWnieni służbą" - w ramach której funkcjonariusze służb oddają krew, w hołdzie Żołnierzom Wyklętym - właśnie dobiegła końca.

28 marca ze  strażakami KM PSP w Olsztynie – zdobywcami kaukaskiego szczytu Kazbek – spotkał się z wicewojewoda Sławomir Sadowski. W spotkaniu uczestniczyli również Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Mirosław Hołubowicz, Komendant Miejski PSP w Olsztynie – bryg. Andrzej Górzyński oraz funkcjonariusze komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej. 

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru.
Tymczasem jest wręcz przeciwnie.
Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł.
Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji