5 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyło się pierwsze, inauguracyjne szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych z wykorzystaniem nowego trenażera. W szkoleniu czynny udział wziął Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego, bryg. Michał Kamieniecki oraz funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego KW PSP w Olsztynie a poprowadzili je funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie.

30 marca 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdan Wierzchowski w obecności z-cy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Roberta Flicińskiego wręczył decyzje o powierzeniu obowiązków następującym oficerom:

16 marca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie przeprowadzono odbiór końcowy modułowego wielokontenerowego niestacjonarnego symulatora do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych (zwanego trenażerem).

23 marca 2018 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków.

We wtorek (20 marca) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się ze strażakami-sportowcami Państwowej Straży Pożarnej.