12 grudnia 2016 r. w Olsztynie z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Mirosława Hołubowicza oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie - dh. Jacka Protasa odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków PSP i OSP województwa.

W dniach od 5 do 9 grudnia 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się „Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym”. W szkoleniu wzięło udział 19 strażaków z trzech specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego Olsztyn, Elbląg Ełk. Szczególną uwagę w ramach szkolenia zwrócono na część ćwiczebną dotyczącą współdziałania z poszczególnymi służbami i inspekcjami. Kadrę szkoleniową stanowili eksperci w swoich dziedzinach. Szkolenie umożliwiło spełnienie wymagań w zakresie wyszkolenia, a tym samym zapewnienie grupom ratownictwa chemiczno-ekologicznego pełnej gotowości operacyjnej. 

Z dniem 9 grudnia 2016 r. Komendant Główny PSP – nadbryg. Leszek Suski powierzył obowiązki zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Robertowi Flicińskiemu, dotychczasowemu naczelnikowi wydziału organizacji i nadzoru KW PSP w Olsztynie.


Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy odeszli.

6 października w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie, odbyła się narada szkoleniowa kadry kierowniczej woj. warmińsko-mazurskiego, pod przewodnictwem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Mirosława Hołubowicza.