10 października 2018 r., w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z Gminy Rybno sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.


Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski wyróżnił nagrodą pieniężną strażaków pełniących służbę w województwie warmińsko-mazurskim na stanowisku Zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył z dniem 1 października obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie kpt. Rafałowi Napiórkowskiemu.

16 września 2018 roku na terenie Stadionu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim odbyły się VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, zorganizowane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.