Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski wyróżnił nagrodą pieniężną strażaków pełniących służbę w województwie warmińsko-mazurskim na stanowisku Zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył z dniem 1 października obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie kpt. Rafałowi Napiórkowskiemu.

16 września 2018 roku na terenie Stadionu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim odbyły się VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, zorganizowane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.


IMG 1797

6 i 7 września 2018 roku w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, w obecności st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, odbyły się spotkania pomiędzy Panem Mikołajem Pawlakiem, Dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości a przedstawicielami samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego.