Z dniem 1 grudnia 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał st. bryg. Mirosława Hołubowicza ze stanowiska Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W związku z przejściem z dniem 30 listopada 2017 roku na emeryturę komendantów powiatowych
PSP w Lidzbarku Warmińskim, Iławie, Działdowie oraz Gołdapi,  
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Hołubowicz
powierzył pełnienie obowiązków komendantów powiatowych:
bryg. mgr. inż. Rafałowi Szymukowiczowi w Komendzie Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim,
bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Tomankowi w Komendzie Powiatowej PSP w Iławie,
bryg. mgr. inż. Janowi Florkowi w Komendzie Powiatowej PSP w Działdowie
mł. bryg. mgr. inż. Wojciechowi Szczepanikowi w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi.

 

Tekst/zdjęcia: kpt. Rafał Melnyk

źródło: MSWiAW ramach kampanii MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!” 27 listopada 2017 roku minister Mariusz Błaszczak spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, a także seniorami. Podczas spotkania zaprezentowany został specjalny spot MSWiA dotyczący zagrożeń czadem i ogniem – seniorzy otrzymali także czujniki tlenku węgla i dymu.

W dniu 29.11.2017 w sali konferencyjnej KW PSP w Olsztynie odbyła się uroczysta akademia z okazji wręczenia awansów i wyróżnień funkcjonariuszom z woj. warmińsko-mazurskiego.

Screenshot 2017 11 17 Przywróciliśmy Polakom poczucie bezpieczeństwa dwa lata MSWiA- Kiedy dwa lata temu rozpoczynałem swoją misję, postawiłem sobie kilka zadań, które chcieliśmy wykonać wspólnie z moim zespołem. Obiecaliśmy, że przywrócimy obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Dziś możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy ten cel. Z badań wynika, że 89 proc. Polaków uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie – powiedział minister Mariusz Błaszczak podsumowując ostatnie dwa lata pracy MSWiA.