obraz0

29 stycznia 2018 roku, w strażnicy przy ul. Suwalskiej 50, odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, połączona z uruchomieniem sali edukacyjnej OGNIK. W trakcie uroczystości został przekazany również sprzęt pożarniczy, a jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisanicy została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

27 stycznia br. odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąswałdzie.

W dniu 14 stycznia 2018 roku, w kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach, podczas uroczystego podpisania aktu erekcyjnego budowy Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji Jarosław Zieliński, wręczył bryg. Krzysztofowi Grabiasowi akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. 

obraz03

2 stycznia 2018 roku, w sali konferencyjnej ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie, z rąk Komendanta Głównego gen. brygadiera Leszka Suskiego, st. bryg. Bogdan Wierzchowski otrzymał decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołującą na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

obraz03

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych 29 grudnia 2017 roku p.o. Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w obecności Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Andrzeja Górzyńskiego wręczył nagrody pieniężne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mł. asp. Pawłowi Zapadce oraz mł. asp. Rafałowi Suskiemu.