W dniu 20 maja 2017r w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Olsztynie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Medale, odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe, nagrody i wyróżnienia otrzymali strażacy pełniący służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2017r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymał:

 1. bryg. Sergiusz DŁUSKI,
 2. asp. sztab. Mariusz DOWGIAŁŁO,
 3. asp.sztab. Sebastian WAŁDOCH,

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2017r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymał:

 1. mł.ogn. Jarosław KUCZYŃSKI.

Wręczenie odznaczeń nastąpiło w dniu 14 maja podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Olsztynie 

Postanowieniem nr 8/OP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali:

 1. kpt. Andrzej GREIFENBERG,
 2. asp. sztab. Tomasz PUŹNIEWSKI,
 3. dh Gerhard KRYKS.

Wręczenie odznaczeń nastąpiło w dniu 14 maja podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Olsztynie

Postanowieniem nr 8/OP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali:

 1. mł. bryg. Jarosław CIEMIŃSKI,
 2. asp. sztab. Andrzej LEŚNIEWSKI,
 3. st. asp. Jan SOCHA,
 4. asp. Piotr ROCHOWICZ,
 5. asp. Mirosław RADOMSKI
 6. asp. Adam WALKOWIAK.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko –mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2017r.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał:

 1. st. kpt. Łukasz JASIŃSKI,
 2. asp. Piotr ROCHOWICZ,
 3. st. ogn. Dariusz LEWANDOWSKI.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko –mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2017r.

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa, otrzymali:

 1. st. asp. Robert OSENKOWSKI,
 2. st. asp. Łukasz PROT,
 3. st. asp. Tomasz WOLIŃSKI,
 4. ogn. Przemysław KAMIŃSKI,
 5. ogn. Remigiusz KŁÓDKA,
 6. ogn. Krzysztof TUNKIEWICZ,
 7. mł. ogn. Krystian BAUMANN,
 8. mł. ogn. Mariusz KRAWCZYK
 9. st. sekc. Marcin NIEDZIELSKI,
 10. Pan Jerzy ROMAN - Dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko –mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2017r.

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa, otrzymali:

 1. mł. bryg. Krzysztof MIERZEJEWSKI,
 2. mł. kpt. Adam RYBICKI,
 3. asp. Michał PASZKOWSKI,
 4. asp. Artur SERAFIN,
 5. asp. Michał TURULSKI,
 6. mł. ogn. Michał GĄSIOREK,
 7. mł. ogn. Krzysztof KALINOWSKI,
 8. mł. ogn. Janusz LATEK,
 9. st. sekc. Wojciech PIOTROWSKI,
 10. st. sekc. Rafał ŚWIDERSKI.

Rozkazem Personalnym z dnia 28 kwietnia 2017r. Ministra Spraw Wewnętrznych       i Administracji stopień brygadiera otrzymał:

 • mł. bryg. Sergiusz DŁUSKI,

Rozkazem Personalnym z dnia 28 kwietnia 2017r. Ministra Spraw Wewnętrznych          i Administracji stopień młodszego brygadiera otrzymał:

 • st. kpt. Jarosław CIEMIŃSKI,

Rozkazem Personalnym z dnia 28 kwietnia 2017r. Ministra Spraw Wewnętrznych          i Administracji stopień kapitana otrzymał:

 1. mł. kpt. Maciej HASSMAN,
 2. mł. kpt. Marcin ZALEWSKI.

Rozkazem Personalnym z dnia 19 kwietnia 2017r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień aspiranta sztabowego otrzymał:

 1. st. asp. Andrzej LEŚNIEWSKI,

Rozkazem Personalnym z dnia 19 kwietnia 2017r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień starszego aspiranta otrzymał:

 1. asp. Jan SZCZYPIŃSKI,
 2. asp. Dariusz TRZCIŃSKI.

Rozkazem Personalnym z dnia 19 kwietnia 2017r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień aspiranta otrzymał:

 1. mł. asp. Kamil MICHAŁOWSKI,
 2. mł. asp. Krzysztof PARFINOWICZ,
 3. mł. asp. Sebastian PIECHOWSKI,
 4. mł. asp. Adam WALKOWIAK,
 5. mł. asp. Michał TURULSKI.

Rozkazem Personalnym nr 6.2017 z dnia 14 kwietnia 2017r. Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień

starszego ogniomistrza otrzymał:

 1. ogn. Grzegorz BANASZEK,
 2. ogn. Dariusz LEWANDOWSKI,

Rozkazem Personalnym nr 6.2017 z dnia 14 kwietnia 2017r. Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień

ogniomistrza otrzymał:

 1. mł. ogn. Łukasz ALANCEWICZ,
 2. mł. ogn. Tomasz BAUMANN,
 3. mł. ogn. Marcin FLORCZAK,
 4. mł. ogn. Sławomir GRYNKO,
 5. mł. ogn. Przemysław KAMIŃSKI,
 6. mł. ogn. Leszek KOŁAKOWSKI,
 7. mł. ogn. Michał KOŃPA,
 8. mł. ogn. Marcin KRÓL,
 9. mł. ogn. Jarosław KUCZYŃSKI,
 10. mł. ogn. Przemysław PAWELEC,
 11. mł. ogn. Arkadiusz PLEZIA,

Rozkazem Personalnym nr 6.2017 z dnia 14 kwietnia 2017r. Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień

młodszego ogniomistrza otrzymał:

 1. st. sekc. Krystian BAUMANN,
 2. st. sekc. Waldemar BRZEZIŃSKI,
 3. st. sekc. Michał GĄSIOREK,
 4. st. sekc. Łukasz IWANOWSKI,
 5. st. sekc. Marek KALINOWSKI,
 6. st. sekc. Mariusz KIŻŁO,
 7. st. sekc. Wojciech KŁODAWSKI,
 8. st. sekc. Łukasz KUROWSKI,
 9. st. sekc. Maciej MOSZCZYŃSKI,
 10. st. sekc. Grzegorz NOWAK,
 11. st. sekc. Adam PIETRUSZKA,
 12. st. sekc. Arkadiusz ŻEBROWSKI.

Rozkazami Personalnymi nr 6 i 7.2017 z dnia 14 kwietnia 2017r. Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień

starszego sekcyjnego otrzymał:

 1. Piotr ACHRAMOWICZ,
 2. Sebastian BITNER,
 3. Paweł GROMELSKI,
 4. Jan LIPKA,
 5. Paweł MATUSIAK,
 6. Paweł ORŁOWSKI,
 7. Wojciech SARNACKI,
 8. Piotr ARCHUTOWSKI,
 9. Marcin NIEDZIELSKI,
 10. Michał PAWLUS,
 11. Marcin SZATKOWSKI,
 12. Piotr SZCZYPIŃSKI,
 13. Rafał ŚWIDERSKI,
 14. Arkadiusz WYSOCKI,
 15. Tomasz ZALEWSKI.

Rozkazem Personalnym nr 9.2017 z dnia 14 kwietnia 2017r. Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień

sekcyjnego otrzymał:

 1. str. Kamil WIECZOREK.

Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne osiągnięcia w służbie otrzymuje

 1. asp. sztab. Tomasz PUŹNIEWSKI,

Wręczenie wyróżnienia nastąpiło w dniu 14 maja podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Olsztynie

Decyzjami Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie  nagrodami pieniężnymi wyróżnieni zostali:

 1. asp. Piotr ROCHOWICZ,
 2. ogn. Marek KUREK,
 3. st. sekc. Paweł MATUSIAK.

Za bohaterską postawę, dzięki której uratowano życie druhowi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartągu, dyplomy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie otrzymali:

 • 1. mł. asp. Rafał Rybicki,
 • 2. mł. ogn. Przemysław Pawelec,
 • 3. mł. ogn. Łukasz Trzeciak,
 • 4. dh Łukasz Dąbkowski OSP Bartąg.

Wręczenie wyróżnienia nastąpiło w dniu 14 maja podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Olsztynie

Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie bryg. Michał Kamieniecki, Wiceprezydent Olsztyna Ryszard Kuć oraz Komendant Miejski PSP w Olsztynie przekazali podziękowania za wykazanie szczególnej postawy ratowniczej i odwagi w dniu 12 maja 2017r., podczas pożaru mieszkania na III piętrze w Olsztynie przy ul. Samulowskiego. Swoim działaniem wyróżnieni przyczynili się do szybkiej ewakuacji osoby poszkodowanej z mieszkania objętego pożarem  i podjęcia czynności gaśniczych, jeszcze przed przybyciem pierwszych zastępów ratowniczych, co miało pozytywny wpływ na przebieg działań gaśniczych. Okolicznościowe listy gratulacyjne otrzymali:

 1. Pan Krzysztof Pawłowski,
 2. Pan Kornel Pawłowski.

Listy odebrał Pan Krzysztof Pawłowski.

W uroczystym apelu udział wzięli:

 • bryg. Michał Kamieniecki – Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie,
 • Małgorzata Chyziak – Starosta Olsztyński,
 • Ryszard Kuć - Wiceprezydent Olsztyna,
 • Marek Myszkowski – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,
 • dh Grzegorz Matczyński – Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie,
 • Jerzy Jasiński – Przewodniczący Zarządu Miejskiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Olsztynie.

Podziękowania za ofiarną służbę i serdeczne życzenia strażacy KM PSP w Olsztynie otrzymali również od:

 • Gustawa Marka Brzezin – Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
 • Małgorzaty Chyziak – Starosty Olsztyńskiego,
 • płk. Tomasza Ciechackiego – Szefa Wojewódzkiego Szefa Sztabu Wojskowego,
 • ppłk. Elżbiety Jankowskiej – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.
 • mł.insp. Arkadiusza Sylwestrzaka – I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
 • mł.insp. Piotra Zabuskiego – Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie,
 • Jarosława Lipińskiego – Komendanta Straży Miejskiej w Olsztynie,
 • Wioletty Śląskiej-Zyśk Wicemarszałka Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
 • Kamila Kozłowskiego – Burmistrza Biskupca,
Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz