26 maja na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie odbyły się obchody Dnia Strażaka.

W obchodach udział wzięli:

 • Marcin Domian – Doradca Wojewody Warmińsko - Mazurskiego
 • bryg. Robert Fliciński – Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Anna Mierzejewska – Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Jerzego Antoniego Gosiewskiego,
 • Julian Osiecki –Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
 • Stanisław Bułajewski – Radny Sejmiku Województwa,
 • Magdalena Lewkowicz– Wicestarosta Mrągowski,
 • Tomasz Witkowicz – Zastępca Burmistrza Miasta Mrągowo,
 • Jerzy Krasiński – Wójt Gminy Mrągowo,
 • ks. Robert Kaniowski – Wicedziekan Dekanatu Mrągowo,
 • podinsp. Robert Wierciszewski – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie,
 • ppłk. Wojciech Choiński – Komendant WOSzK w Mrągowie,
 • Jarosław Błyskun – Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo,
 • Zbigniew Ciepluch – Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzałowo,
 • dh.Jan Narewski– Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Mrągowie,
 • Roman Osmański -  Kierownik CZK,
 • Agnieszka Pytel – Dyrektor ZS nr 2 w Mrągowie,
 • Danuta Grabarek – Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZS nr 2 w Mrągowie
 • Lech Gołębicki – Dyrektor CKiT w Mrągowie,
 • Izabela Dzierzgowska – przedstawiciel Prezesa Szpitala Mrągowskiego,
 • Zygmunt Kisielewski – Prezes WOPR,
 • Delegacja ZEiRP RP w Mrągowie,

Uroczysty Apel rozpoczął się od minuty ciszy w związku z pożarem i tragiczną śmiercią podczas działań 2 strażaków KM PSP w Białymstoku. O czym w swoim wystąpieniu w odniesieniu do zadań i zagrożeń  spoczywający na strażakach wspomniał Komendant Powiatowy PSP bryg. Marek Dobrzycki.

Podczas apelu strażacy odebrali medale, odznaki, awanse na wyższe stopnie i stanowiska służbowe:

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:

 • młodszy aspirant Artur Reginia 
 • ogniomistrz  Paweł Polewaczyk

Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymał:

Pan Jarosław Błyskun- Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przyznało medale następującym osobom:

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 • st. kpt. Mieczysław Bors
 • st. kpt. Mariusz Kozakiewicz

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 • mł. asp. Artur Reginia
 • mł. asp. Marek Kodź
 • ogn. Ireneusz Bagiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dniem 4 maja 2017 r. nadał stopień brygadiera – mł. bryg. Jarosławowi JAKUBIKOWI

Powyższy awans został wręczony podczas Wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w Olsztynie w dniu 14 maja 2017 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dniem 4 maja 2017 r. nadał:

 • stopień starszego kapitana – kpt. Mieczysławowi BORSKomendant Główny PSP 

z dniem 4 maja 2017 nadał:

 • stopień aspiranta – mł. asp. Sebastianowi MICIŃSKIEMU

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z dniem 4 maja 2017 roku nadał wyższe stopnie służbowe:

stopień starszego ogniomistrza otrzymał:

ogn. Ireneusz BAGIŃSKI

stopień ogniomistrza otrzymał:

 • mł. ogn. Rafał GOLATOWSKI
 • mł. ogn. Marcin GROSSMANN
 • mł. ogn. Piotr SZYMAŃSKI
 • mł. ogn. Tomasz WÓJCIK

stopień młodszego ogniomistrza otrzymał:     

 • st. sekc.  Roman CIECHANOWICZ 
 • st. sekc.  Grzegorz OSTASZEWSKI 

stopień starszego sekcyjnego otrzymał:

 • sekc. Robert BUMBUL
 • sekc. Krystian NADOLNY

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie brygadier Marek Dobrzycki, z okazji Dnia Strażaka mianował na wyższe stanowiska służbowe: 

 • asp. Grzegorza Szostka na stanowisko Dowódcy sekcji
 • st. ogn. Leszka Rzemienieckiego na stanowisko Starszego operatora sprzętu
 • mł. ogn. Romana Ciechanowicza na stanowisko Starszego ratownika-kierowcy
 • mł. ogn. Piotra Kaczyńskiego na stanowisko Starszego ratownika-kierowcy
 • mł. ogn. Grzegorza Ostaszewskiego na stanowisko Starszego ratownika-kierowcy
 • mł. ogn. Marcina Włodarczyka na stanowisko Starszego ratownika-kierowcy
 • st. sekc. Przemysława Kaczmarczyka na stanowisko Starszego ratownika-kierowcy
 • sekc. Wojciecha Damięckiego na stanowisko ratownika-kierowcy
 • sekc. Łukasza Trzcińskiego na stanowisko ratownika-kierowcy

Za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz udzielenie pomocy poszkodowanym podczas dwóch zdarzeń drogowych jednego dnia w czasie wolnym od służby, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Hołubowicz przyznał nagrodę pieniężną SEKCYJNEMU ŁUKASZOWI TRZCIŃKSIEMU.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie w dowód uznania za zaangażowanie na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu mrągowskiego  wyróżnił:

 1. jednostkę OSP w Wyszemborku
 2. jednostkę OSP w Sorkwitach 
 3. jednostkę OSP w Grabowie,

które zajęły odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Plebiscycie na Najpopularniejszą Ochotniczą Straż Pożarną na terenie powiatu. Wyróżnienia odebrali: Prezes OSP w Wyszemborku druh Dominik Tumas, Prezes OSP w Sorkwitach druhna Marta Kopaniec, Prezes OSP w Grabowie druh Jan Narewski

Na zakończenie apelu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Robert Fliciński,  władze powiatu i miasta podziękowały strażakom za działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli jak również za włączanie się w codzienne życie społeczności oraz udział w życiu sportowym i kulturalnym.
fot. Piotr Piercewicz  (mragowo 24 info)