W niedzielę 21 maja 2017 r. w Kozłowie odbyły się uroczystości związane z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka, zorganizowane przez Wójta Gminy Kozłowo, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nidzicy.

Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło o godz. 11.30 w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kozłowie, gdzie została odprawiona msza święta. Następnie pododdziały strażaków przy dźwiękach orkiestry dętej z Rybna przemaszerowały na plac w okolicach remizy OSP w Kozłowie.

Około godz. 13.00  odbyła się główna część uroczystości, którą zapoczątkowało wystąpienie okolicznościowe  Wójt Ewy Krzyżewskiej, która przywitała przybyłych gości, strażaków i mieszkańców Kozłowa.

W dalszej części nastąpiły wystąpienia okolicznościowe Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nidzicy dh Waldemara Szymańskiego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy st.bryg.Mariusza Wilamowskiego. W wystąpieniach przypomniana została historia oraz rozwój jednostek na przełomie ostatnich lat, a także droga do jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie i 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej.

Następnie odczytano życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  z okazji Dnia Strażaka skierowane do wszystkich strażaków.

Po chwili odbyła się ceremonia wręczenia medali, odznaczeń i awansów.

Wyróżnieni druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymali medale i odznaczenia, a strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Wyrazem podziękowania za współpracę w propagowaniu ochrony przeciwpożarowej w powiecie nidzickim było wręczenie symbolicznych podziękowań dla przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Nidzicy, Zarządu Banku Spółdzielczego w Nidzicy oraz Nadleśnictwa Nidzica.

Szczególne podziękowania otrzymali także strażacy z OSP Kozłowo z okazji  obchodzonego jubileuszu.

Odczytano również list Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Artura Chojeckiego skierowany do strażaków. Wojewoda podkreślił zaangażowanie strażaków w służbie społeczeństwu, wykonywanej z narażeniem życia dzięki któremu strażacy cieszą się najwyższym zaufaniem i szacunkiem.

Życzenia z okazji obchodzonego święta złożyli również Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg.Michał Kamieniecki oraz W-ce Starosta Powiatu Nidzickiego Lech Brzozowski.

ODZNACZENIA:

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” odznaczeni zostali:
mł. bryg. Paweł Czubkowski

(wręczenie 14 maja 2017 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Olsztynie)
ogn. Grzegorz Jastrzębowski
mł. ogn. Michał Dwórznik
mł. ogn. Łukasza Kaczmarski
mł. ogn. Sebastian Kowalczyk

ZŁOTYM MEDALEM "ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA" odznaczeni zostali:

dh Zbigniew Głuszek
dh Cezary Gołębiewski
dh Marek Grzemski
dh Andrzej Miecznikowski
dh Alfred Soszyński
dh Bogumił Świecik SREBRNYM MEDALEM "ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA" odznaczeni zostali:
dh Mariusz Bączkiewicz
dh Sebastian Cycen
dh Dariusz Klimczak
dh Paweł Kowalik
dh Leon Sobolewski
dh Zbigniew Świecik BRĄZOWYM MEDALEM "ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA" odznaczeni zostali:
dh Włodzimierz Dudziński
dh Marcin Głuszek
dh Piotr Klimczak
dh Sylwester Klimczak
dh Dawid Szymański ODZNAKĄ „STRAŻAK WZOROWY” wyróżnieni zostali:
dh Andrzej Rosocha
dh Marcin Soszyński ODZNAKĘ „ZA WYSŁUGĘ LAT” nadano: Odznakę za wysługę 40 lat:
dh Janowi Gołębiewskiemu s. Zygmunta

Odznakę za wysługę 35  lat:
dh Józefowi Grzemskiemu s. Teofila Odznakę za wysługę30 lat:
dh Romanowi Jabłonowskiemu s. Stanisława Odznakę za wysługę 20 lat:
dh Leszkowi Wińskiemu Awanse otrzymali: na stopień:
starszego kapitana                         kpt. Dariusz Jankowski
aspiranta sztabowego                  st. asp. Jarosław Rejner Dyplom za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo – gaśniczych

asp. Cezary Gołębiewski

(wręczenie 14 maja 2017 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Olsztynie) Nagrodę pieniężną otrzymał st. sekc. Zbigniew Smolarczyk

Uroczystość swoją obecnością uświetnili:

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - bryg.Michał Kamieniecki, W-ce Starosta Powiatu Nidzickiego Lech Brzozowski,  a także samorządowcy, przedstawiciele służb i  instytucji współdziałających, sympatycy pożarnictwa.

/tekst: asp.sztab.Andrzej Osowski, zdjęcia: asp.sztab.A.Osowski i H.Rozalska/