13 maja 2017 r. o godzinie 11.00 uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Leona i św. Bonifacego w Gołdapi rozpoczęły się Obchody Dnia Strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Główne uroczystości miały miejsce w centrum miasta na Placu Zwycięstwa, pod Pomnikiem Niepodległości. Swoją obecnością wydarzenie uświetniło wielu dostojnych gości, m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, poseł na Sejm RP Pan Wojciech Kossakowski, poseł na Sejm RP Pan Jerzy Małecki oraz zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Mirosław Hołubowicz, samorządowcy z terenu powiatu gołdapskiego oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji.

Gości przywitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi bryg. Krzysztof Giedrojć.
Uroczysty apel był doskonałym momentem do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Łącznie wyróżniono ponad 40 osób, w tym strażaków i osoby wspierające ochronę przeciwpożarową na terenie powiatów gołdapskiego, oleckiego, kętrzyńskiego oraz węgorzewskiego.
Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych wyróżnił pamiątkowym dyplomem asp. Dariusza Kruklińskiego d-cę zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
Następnie uroczyście wręczono Decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu Wojskowej Straży Pożarnej 11 Mazurskiego Pułku Artylerii garnizonu Węgorzewo do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Decyzję z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego i zastępcy komendanta głównego PSP odebrał dowódca 11 Pułku Artylerii im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie płk dypl. Jacek Wera oraz komendant Wojskowej Straży Pożarnej garnizonu Węgorzewo mł. chor. Zbigniew Romanowski.
Po wręczeniu wyróżnień, odznaczeń oraz awansów nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Głos zabrali kolejno sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, poseł na Sejm RP Pan Wojciech Kossakowski, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński oraz starosta gołdapski Pan Andrzej Ciołek.
Po części oficjalnej rozpoczął się „Piknik Strażacki”, na którym serwowano wyśmienitą grochówkę oraz zapewniono szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych.

/Opracowanie: st.kpt. Kamil Pawlukanis, KP PSP w Gołdapi, zdjęcia: st.kpt. Jarosław Pieszko, KP PSP Ełk/