5 maja 2017 r. na placu w centrum Olecka odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia i awanse w stopniach pożarniczych. Główne uroczystości poprzedziła mszą święta w kościele pw. NMP Królowej Polski. Później pododdziały wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowały w asyście orkiestry miejskiej na plac w centrum Olecka, gdzie odbył się apel.

Przeglądu pododdziałów pożarniczych i pocztów sztandarowych JRG PSP w Olecku oraz OSP Borawskie, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki i Lenarty dokonał warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosław Hołubowicz.

Strażackie święto było okazją do wyróżnienia i podziękowania strażakom oraz osobom związanym z środowiskiem pożarniczym, za wzorową służbę i pomoc w rozwoju ochrony przeciwpożarowej.

ODZNACZENIA
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
- asp. Marek Wysocki
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Złoty Medal:
- dh Ferdynand Grodzicki
- dh Jarosław Kuczyński
- dh Algiment Rutkowski
Srebrny Medal
- st.kpt. Tomasz Jagłowski

AWANSE W STOPNIACH POŻARNICZYCH:
- Daniel Grabek na starszego ogniomistrza
- Sławomir Jarmołowicz, Rafał Żukowski na ogniomistrza
- Krzysztof Iwanowski, Marcin Rowiński na młodszego ogniomistrza
- Marcin Ferenc, Marcin Pskowski, Tomasz Zieliński na starszego sekcyjnego

AWANSE MA WYŻSZE STANOWISKO SŁUŻBOWE
- Jacek Niewiarowski - zastępca dowódcy zmiany
- Marcin Sertel, Adam Więcko - operatorzy sprzętu specjalnego
- Krzysztof Iwanowski, Bartosz Laskowski - starsi ratownicy-kierowcy
- Mateusz Kamiński specjalista w JRG PSP w Olecku

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Jan Mróz, komendant Powiatowy PSP w Olecku wyróżnił listami gratulacyjnymi strażaków:
Waldemara Jasińskiego, Marka Wysockiego, Tomasza Cichockiego, Waldemara Derencza, Marcina Ciechanowskiego, Tomasza Zielińskiego i Michała Zamojskiego.

W uroczystościach wzięli udział miedzy innymi: warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosław Hołubowicz, radny sejmiku wojewódzkiego w Olsztynie Edward Adamczyk, przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatu oleckiego, nadleśnictwa, policji, kierownicy instytucji współpracującej ze strażą pożarną, a przede wszystkim strażacy, pracownicy cywilni komendy powiatowej w Olecku, strażacy ochotnicy i emeryci.

st. kpt. Tomasz Jagłowski