W niedzielę, 7 maja odbyły się Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka”, w których swoje święto obchodzili strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy-ochotnicy z jednostek OSP powiatu braniewskiego oraz strażacy WSP. Tegoroczne obchody odbyły się w Braniewie, a uroczystości zorganizowali wspólnie komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz ZOP ZOSP RP w Braniewie. To również szczególne obchody z uwagi na jubileusz 25 – lecia Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji strażaków, która odprawiona została w Bazylice Mniejszej w Braniewie a celebrowana była przez Ks. Prałata Lesza Galicę Kapelana strażaków PSP i OSP powiatu braniewskiego.
Następnie w pobliżu obiektu sakralnego odbyła się uroczysta akademia z okazji „Dnia Strażaka”. Podczas akademii wręczono medale, awanse i wyróżnienia dla strażaków zarówno z Państwowej Straży Pożarnej jak również z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz podziękowania dla osób współpracujących i wspierających straż pożarną.
Wśród gości obecni byli: Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski, poseł na Sejm RP a jednocześnie Prezes ZOW ZOSPRP województwa Warmińsko-Mazurskiego dh Jacek Protas, Karolina Motyka – Kozioł Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu, Jan Bobek – Radny Sejmiku woj. Warmińsko – Mazurskiego, Leszek Dziąg – Starosta Braniewski, V-ce Starosta Braniewski Artur Mieczaniec, bryg. Michał Kamieniecki Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, kpt. Łukasz Kochan – Komendant Miejski PSP w Elblągu, przedstawiciele służb mundurowych, emeryci pożarnictwa, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz organizacje współpracujące oraz delegacje OSP z poszczególnych miast i gmin.
Tradycyjnie już akademię prowadził Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie mł. bryg. Wojciech Jaroszek, natomiast rolę gospodarzy pełnili: Komendant Powiatowy PSP w Braniewie mł. bryg. Władysław Szczepanowicz oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie dh Tomasz Sielicki.
Podczas akademii z okazji „Dnia Strażaka” w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne pożegnano dwóch strażaków komendy powiatowej PSP w Braniewie. Z dniem 30 kwietnia bieżącego roku służbę w PSP zakończyli:
1. asp.sztab. Wojciech Tomkiewicz
2. st.ogn. Piotr Jurczuk

Akademia to również okazja do wręczenia decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczej jednostki Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie. Decyzję wręczył bryg. Michał Kamieniecki Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz mł. bryg. Władysław Szczepanowicz Komendant Powiatowy PSP w Braniewie.

Kolejnym punktem tegorocznych obchodów było poświęcenie i przekazanie kluczyków do nowego pojazdu średniego ratowniczo – gaśniczego dla strażaków – ochotników z jednostki OSP Żelazna Góra gm. Braniewo. Strażacy-ochotnicy otrzymali pojazd GBA 3/29 IVECO Euro-Cargo, który został zakupiony wraz z wyposażeniem w ramach dofinansowania w wysokości 800 tysięcy zł pozyskanego w konkursie - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałania 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Poświęcenia nowoczesnego pojazdu pożarniczego dokonał Kapelan ks. Leszek Galica a symboliczne przekazanie kluczyków i dokumentów wozu bojowego dokonali: Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki, Radny Sejmiki Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jan Bobek oraz Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Michał Kamieniecki.

 

Nagrodzeni, wyróżnieni i awansowani zostali:
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie Uchwałą nr 91/20/2017 z dnia 6.03.2017r. odznaczyło Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” niżej wymienionych:
Medalem Złotym
1. mł.kpt. Andrzej Kaliszuk
2. asp. Mieczysław Lisowski
3. ogn. Tomasz Biedulski
4. ogn. Andrzej Milewski
5. dh Eugeniusz Bunda
6. dh Antoni Piegdoń
7. dh Tadeusz Bukacki
Medalem Srebrnym
1. dh Zdzisław Grabowski
2. dh Krystian Szyrwiński
3. dh Jan Augustyńczyk
4. dh Mariusz Trojanowski
5. dh Krzysztof Chopiak
Medalem Brązowym
1. st.sekc. Arkadiusz Tywoniuk
2. st.sekc. Andrzej Reginis
3. st.sekc. Tomasz Rogiński
4. nadkom. Krzysztof Pytlarczyk
5. por. SG Bogusław Pietkiewicz
6. chor. SG Jacek Cytrynowicz
7. por. SW Paweł Łutaj
8. st.sierż. SW Janusz Kinach
9. Witold Rozumowicz
10. Piotr Iwaniszczuk
11. dh Ryszard Mieczkowski
12. dh Jan Wielgus
13. dh Marta Bakun
14. dh Jagoda Gąszczyk
15. dh Piotr Ciężkowski
16. dh Dawid Szabliński
17. str. Mateusz Ostrowski

Dodatkowo wręczono dla niżej wymienionych:
KRZYŻ KORONNY:
1. dh Bogusław Zych
2. bryg. Michał Kamieniecki

ZŁOTY MEDAL NA STRAŻY
3. Radosław Nowosielski
4. dh Ryszard Żemier
5. ks. Władysław Kuras
6. Tomasz Szweda

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie Uchwałą nr 6/2017 z dnia 21.04.2017r. odznaczył Odznaką „Strażak Wzorowy” niżej wymienionych:

1. dh Wielgus Jan
2. dh Wyszomirski Maciej

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie Uchwałą nr 3/2017 z dnia 17.03.2017r. odznaczyło Odznaką „Za wysługę lat” niżej wymienionych:

1. dh Ścibiorek Ireneusz - za wysługę 30 lat
2. dh Piwowarczyk Tadeusz - za wysługę 20 lat
3. dh Welke Joanna - za wysługę 15 lat
4. dh. Łukasz Kochan - za wysługę 15 lat

AWANSE W STOPNIACH

Komendant Główny PSP rozkazem personalnym nr 1/2017 z dnia 19.04.2017r. nadał stopień ASPIRANTA

1. mł.asp. Mieczysław Lisowski

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów niżej wymienionym strażakom:

OGNIOMISTRZA
1. mł.ogn. Dawid Spychała

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
1. st.sekc. Paweł Krzysztoń
2. st.sekc. Wojciech Spychała
3. st.sekc. Adam Szewczuk
4. st.sekc. Adrian Furtak
5. st.sekc. Rafał Poreda

STARSZEGO SEKCYJNEGO
1. sekc. Arkadiusz Tywoniuk
2. sekc. Tomasz Rogiński
3. sekc. Andrzej Reginis

SEKCYJNEGO
1. st.str. Łukasz Urban

Opracował / Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie