Od 24września do 5 października 2018 roku odbyło się szkolenie w zakresie młodszego nurka MSWiA oraz część praktyczna kierujących pracami podwodnymi. Zrealizowano zagadnienia w oparciu o obowiązujący program szkolenia.

Szkolenie zrealizowano na bazie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie. Do ćwiczeń wykorzystano poligon podwodny znajdujący się nad pięknym Jeziorem Ukiel (Krzywe). 

            Przez cały okres trwania kursu strażacy, zarówno na zajęciach teoretycznych jak i praktycznych, uczyli się i doskonalili swoje umiejętności w zakresie wykonywania prac podwodnych.
            Na ćwiczeniach praktycznych kursanci wykonywali miedzy innymi cięcie elementów sprzętem hydraulicznym, zabezpieczanie wycieków, podnoszenie na powierzchnię przy użyciu irodyn (balonów wypornościowych) zatopionej łodzi kabinowej i wiele innych prac podwodnych.

 

            W trakcie ćwiczeń praktycznych strażacy realizowali szereg założeń związanych z podjęciem poszkodowanego z wody oraz podjęciem osoby tonącej aktywnej i pasywnej.  Kadrę instruktorską stanowili kpt. Mariusz Zakrzewski z KW PSP w Olsztynie oraz asp. Grzegorz Szostek z  KP PSP Mrągowo. Kierownikiem kursu był asp. sztab. Andrzej Bicki z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie.

            W szkoleniu udział brali strażacy z komend powiatowych PSP Bartoszyce, Giżycko, Iławia, Mrągowo i Węgorzewo.

            Wszystkim strażakom biorącym udział w szkoleniu dziękuję za wzorową postawę oraz bardzo duże zaangażowanie w trakcie szkolenia.

 

Tekst,: asp.sztab. Andrzej Bicki; zdjęcia: kpt. Mariusz Zakrzewski