dscf047814 września 2011 r. zorganizowaliśmy w Ośrodku ćwiczenia mające na celu pokazanie kursantom szkolenia uzupełniającego, jakie możliwości oferuje różnego rodzaju sprzęt specjalistyczny przeznaczony do pracy na wysokości. Przy użyciu trzech różnych samochodów specjalnych (drabina mechaniczna SD 30, podnośnik hydrauliczny SH 30 oraz podnośnik hydrauliczny Bronto Skylift TLK 23-12) przeprowadziliśmy symulacje różnych zdarzeń, wymagających interwencji zastępów specjalnych.

Ogromną atrakcją okazał się podnośnik Bronto, oferujący strażakom wiele możliwości. Część z nich przećwiczyliśmy w praktyce, wykorzystując Skylifta m.in. do ewakuacji osób przez okno przy bardzo słabych możliwościach podjazdu, wydobywania samochodu osobowego zniszczonego w wyniku wypadku oraz podawania środków gaśniczych z wysokości.

godles

 29 sierpnia br. w Ośrodku Szkolenia PSP w Olsztynie stawiło się 30 szeregowych Państwowej Straży Pożarnej, pragnących dalej poszerzać swoją wiedzę i podwyższać kwalifikacje na szkoleniu uzupełniającym strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Słuchacze spędzą przy ulicy Porannej (i nie tylko) 63 dni, po których wrócą do rodzimych jednostek bogatsi o wiedzę i kolejne doświadczenia, wzbogacąjąc szeregi Państwowej Straży Pożarnej, jako nowo upieczeni przedstawiciele korpusu podoficerskiego.

 

by GodlesW dniach 29 czerwca - 1 lipca br., w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, odbyły się warsztaty tematyczne „Profilaktyka uzależnień”. Szkolenie adresowane było do psychologów realizujących zadania Systemu Pomocy Psychologicznej w PSP oraz współpracujących z nimi księży kapelanów. Uwzględniając walor edukacyjny szkolenia i możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy psychologami służb mundurowych, do udziału w warsztatach zaproszeni zostali również przedstawiciele psychologów z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej oraz pracownicy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

obraz 149            17 czerwca 2011 r. zakończyła się kolejna edycja szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Do grona osób, które zasiliły Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, tudzież inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, dołączyło kolejnych 28 strażaków.

            Dobra atmosfera na zajęciach i duże zaangażowanie słuchaczy i kadry dydaktycznej zaprocentowały – wyniki końcowe okazały się niezwykle satysfakcjonujące.

by Godles31 maja 2011 r. Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie odwiedził strażak z Arizony. Pan Donald Fisher, emerytowany dowódca batalionu i zastępca komendanta straży, pełnił służbę przez niemal 34 lata, między innymi służąc w bazie lotnictwa Stanów Zjednoczonych, służąc jako ratownik, operator sprzętu, członek grupy poszukiwawczo-ratowniczej, dowódca, wykładowca, dowódca batalionu (dowodzący kilkoma jednostkami ratowniczo-gaśniczymi), szef wydziału szkolenia i zastępca komendanta straży. Korzystając z zaproszenia tutejszej kadry dydaktycznej opowiedział o wynikach swoich badań, jakie przeprowadził w zeszłym roku pisząc pracę magisterską dotyczącą wypadków śmiertelnych na służbie.