13 grudnia 2018 r. w OS KW PSP w Olsztynie odbyła się prezentacja urządzenia Solo Rescue. Jest to profesjonalne urządzenie do przemysłowego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonego sprzętu ochrony układu oddechowego oraz środków ochrony indywidualnej, takich jak strażackie hełmy czy rękawice.

Informujemy, iż brak już miejsc na szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (na szkolenie pełne oraz aktualizujące). Nabór został zakończony.

W dniach 5-16 listopada 2018 roku odbyło się szkolenie w zakresie młodszego nurka, nurka MSWiA oraz część teoretyczna i praktyczna dla kierujących pracami podwodnymi.

 

W dniach od 24 września do 5 października 2018 roku odbyło się szkolenie w zakresie młodszego nurka MSWiA oraz część praktyczna dla kierujących pracami podwodnymi. Szkolenie zrealizowano w oparciu o obowiązujący program szkolenia.

W dniach 19-21 września 2018 roku odbyło się szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym. Szkolenie zostało przeprowadzone w oparciu o obowiązujący program szkolenia. Szkolenie zrealizowano na bazie ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie.