p1240367Wtorek 27 marca 2012 roku przejdzie do historii Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie, a być może również do historii polskiego pożarnictwa. W tym dniu poligon ośrodka stał się areną wydarzeń zaiste arcyciekawych dla każdego strażaka.

W związku z organizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie szkoleniem funkcjonariuszy pionów operacyjnych oraz dowódców JRG województwa warmińsko-mazurskiego, kadra dydaktyczna ośrodka szkolenia, we współpracy z zaproszonymi gośćmi, przygotowała specjalne pokazy, połączone z eksperymentalnym badaniem pewnych istotnych zjawisk związanych z eksploatacją zbiorników służących do magazynowania gazu LPG

e2 marca 2012 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Obok Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej, Zarządu Okręgowego PCK oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie była współorganizatorem imprezy.

by Godles

 

Do grona osób podwyższających poziom wiedzy z szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej dołączyło kolejnych 36 osób. Mowa tu o osobach, które 17 lutego 2012 r. uzyskały szanowany tytuł inspektora ochrony przeciwpożarowej. Nowo upieczeni inspektorzy zyskali tym samym uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zanim to jednak nastąpiło, musieli oni przyswoić sobie wiele wiadomości oraz nabyć umiejętności, potwierdzeniem których były prace projektowe

by Godles8 lutego 2012 r. w Ośrodku Szkolenia odbyła się narada podsumowująca działalność ochrony przeciwpożarowej województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2011. Wydarzenie można nazwać historycznym, jako że po raz pierwszy w Olsztynie w jednym miejscu zgromadziły się tak ważne, z punktu widzenia funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, osobistości, tj:

- Pan Stanisław Rakoczy - Podsekretarz Stanu w MSW,

- gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP,

- Pan Marian Podziewski - Wojewoda Warmińsko-Mazurski,

- Pan Jacek Protas – Marszałek Województwa,

book_cover_mediumNasz szacowny kolega - wykładowca Ośrodka Szkolenia st. kpt. mgr inż. Szymon Kokot-Góra, jako człowiek przecierający szlaki zmierzające do upowszechnienia tematyki pomocy poszkodowanemu strażakowi, do zbioru swoich opracowań może dołączyć książkę !

 

„Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych”, bo o niej mowa, to książka dedykowana zarówno strażakom zawodowym, jak i ochotnikom. Porusza ona zawsze aktualny aspekt bezpieczeństwa, zwracając szczególną uwagę na potrzebę udzielania wzajemnej pomocy przez strażaków znajdujących się w sytuacji niebezpiecznej.

 

Książka pt. “Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych” została napisana w okresie 2007-2009 przez autorów zajmujących się tą dziedziną od dłuższego już czasu