by Godles30 listopada 2012 r. w Ośrodku Szkolenia odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Po dobrze zdanych egzaminach, które odbyły się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, z uzyskania awansu na pierwszy stopień podoficerski mogli cieszyć się wszyscy uczestnicy szkolenia.

Wśród awansowanych znalazły się osoby, które, pomimo wysokiego poziomu prezentowanego przez grupę, wyróżniały się zaangażowaniem oraz wynikami w nauce. Nagrodę pieniężną Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie otrzymał Grzegorz Kudła.

011W dniach 19-21 października, na terenie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie, odbyły się międzynarodowe warsztaty ratownicze poświęcone tematyce bezpieczeństwa działań podczas pożarów wewnętrznych, samoratowania i udzielania pomocy poszkodowanym strażakom. W warsztatach udział wzięła ośmioosobowa grupa strażaków z Niemiec i Austrii, zrzeszona w nieformalnej grupie o nazwie Atemschutzunfaelle.eu. Wspomniana inicjatywa zrzesza dodatkowo strażaków z Luksemburga i Holandii i zajmuje się wspomnianą tematyką od 1996 roku, natomiast do Olsztyna przyjechała na zaproszenie przedstawiciela kadry tutejszego ośrodka.

p125062623 sierpnia 2012 r. na terenie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu technik gaszenia pożarów wewnętrznych o nazwie "CFBT 2012". Szkolenie miało charakter pilotażowy i miało na celu omówienie nowoczesnych technik gaszenia pożarów wewnętrznych oraz wypracowanie zakresu tematycznego kompleksowego szkolenia doskonalącego o wspomnianej tematyce. Skrót "CFBT" pochodzi od powszechnie używanej na świecie nazwy "Compartment Fire Behaviour Training" co oznacza mniej więcej szkolenie z zakresu rozwoju pożarów wewnętrznych.

a3 września 2012 r. w Ośrodku Szkolenia rozpoczęło się kolejne szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. 30 słuchaczy i słuchaczek pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będzie miało okazję rozwinąć swoje umiejętności i poszerzyć kwalifikacje, tak pożądane w szeregach PSP.

by GodlesW lipcu służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęło kolejnych 29 absolwentów Ośrodka Szkolenia. Poziom prezentowany przez słuchaczy był niezwykle wysoki, takoż wierzymy, że świeżo upieczeni strażacy wniosą do służby bardzo wiele. Życzymy powodzenia !!!