dsc 0172W dniach 17-28 czerwca 2013 r. w Ośrodku Szkolenia odbyło się szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej. W czasie szkolenia słuchacze mieli okazje pogłębić swoją wiedzę oraz szlifować umiejętności z zakresu szeroko pojętego ratownictwa chemicznego. Po wzbogaceniu bazy dydaktycznej o sprzęt specjalistyczny będący w posiadaniu miejscowych jednostek ratowniczo-gaśniczych, Ośrodek stanowił niezłą bazę do ćwiczeń nastawionych na praktyczne radzenie sobie w sytuacjach z udziałem niebezpiecznych substancji.

cfbt_2013W dniach 3-6 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyły się warsztaty tematyczne „Gaszenie pożarów wewnętrznych”, współorganizowane przez Biuro Szkolenia KG PSP oraz Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie. Wyjątkowość tych warsztatów stanowił fakt, że w roli wykładowców i instruktorów kierujących realizacja zarówno zajęć teoretycznych jak i praktycznych byli John McDonough i Shan Raffel z Australii, współautorzy książki „3D Firefighting. Training, Techniques and Tactics”,

dsc_0086W dniu 21 maja br. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka. Z tej okazji wręczono medale, odznaczenia, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe, nie ominięto przy tym kadry Ośrodka bowiem:

- st. kpt. Szymon Kokot-Góra – otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”  oraz za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych został wyróżniony dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

035W dniach 11-13 marca 2013 roku w Łagowie (woj. lubuskie) odbyły się warsztaty metodyczne „Gaszenie pożarów wewnętrznych” z udziałem przedstawicieli szkół PSP i ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich PSP. Warsztaty zorganizowane zostały przez Biuro Szkolenia KG PSP przy udziale Ośrodka Szkolenia KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim. Celem warsztatów było przygotowanie uczestników do realizacji zajęć dydaktycznych z tematyki dotyczącej gaszenia pożarów wewnętrznych na szkoleniach podstawowych strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz w ramach kształcenia w zawodzie strażak (według nowego jednolitego programu szkolenia).

zd5 lutego 2013 r. w Ośrodku Szkolenia PSP w Olsztynie odbyła się narada podsumowująca ubiegłoroczną działalność Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego. Uroczystość stworzyła okazję do zaprezentowania stanowisk ćwiczebnych, którymi dysponuje Ośrodek. Pokazy w niedawno zmodernizowanej komorze dymowej ukazały nowe oblicze pracy strażaka w warunkach zbliżonych do naturalnych warunków pożarowych (zadymienie, liczne przeszkody, efekty świetlne i akustyczne) przy pełnej kontroli ze strony prowadzącego ćwiczenia – system kamer i głośników oferuje możliwość obserwacji i ciągłego kontaktu ze strażakiem pokonującym ścieżkę treningową. Ponadto na stanowisku do ćwiczeń z LPG zaprezentowano wdrożenie procedury kontrolowanego wypalania gazu poprzez wykręcenie zaworu bezpieczeństwa i przeniesienie płomienia spalającego się gazu.