322

W ramach działalności wspomagającej w nadzorze dydaktycznym Komendanta Głównego PSP dnia 4 marca 2014 r. na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbyły się warsztaty tematyczne "Ratownictwo techniczne w transporcie drogowym". Przy tej okazji swój warsztat pracy doskonalił uczstniczący w szkoleniu mł. bryg. Krzysztof Hołuj - wykładowca Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie. 

by Godles31 stycznia b.r. ukończyliśmy kolejne szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Region zasiliło kolejnych 25 osób, przygotowanych do wykonywania zadań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Życzymy powodzenia w poprawianiu bezpieczeństwa !

DSC 1380W dniu 19 listopada br. w Ośrodku Szkolenia odbyła się uroczysta akademia z okazji 95-rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Pan Marian Podziewski oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki – st. bryg. Mirosław Rutecki, uświetniając spotkanie swoją obecnością, wręczyli zasłużonym medale i odznaczenia. Wśród nagrodzonych nie zabrakło pracowników Ośrodka Szkolenia, których postawa w służbie została doceniona.

db29 listopada 2013 r. w Ośrodku Szkolenia odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Po dobrze zdanych egzaminach, z uzyskania awansu na pierwszy stopień podoficerski mogli cieszyć się wszyscy uczestnicy szkolenia.

Wśród awansowanych znalazły się osoby, które, pomimo wysokiego poziomu prezentowanego przez grupę, wyróżniały się zaangażowaniem, aktywnym udziałem w pracach na rzecz Ośrodka Szkolenia oraz wynikami w nauce.

a16 września 2013 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyło się szkolenie doskonalące dla dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych i dowódców zmian z zakresu zaawansowanej stabilizacji pojazdów podczas wypadków komunikacyjnych. Szkolenie poprowadził zaprzyjaźniony instruktor ratownictwa technicznego, który również dostarczył szeroką gamę sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego, a także dodatkowego wyposażenia używanego podczas stabilizacji pojazdów.