Nowy rok kalendarzowy 2019 w klasach pożarniczych rozpoczął się w sposób niecodzienny.  2 stycznia młodzież trzech klas zamiast cotygodniowych zajęć na terenie OSP, podążyła w kierunku Olsztyna. Grupie towarzyszyli opiekunowie kpt. Sławomir Siwek oraz p. Amanda Mazurowska.  Docelowym miejscem wycieczki był tym razem Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gutkowie. Miejsce szczególne dla tych, którzy już dzisiaj wiedzą, że połączą swą przyszłość z zawodem strażaka. Głównym zadaniem Ośrodka jest kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych  PSP z terenu całego województwa. Uczniowie mieli więc możliwość powiększyć swój zasób  wiedzy  z zakresu podstawowych działań PSP, a także zdobyć informacje na temat potencjału Ośrodka i jego znaczenia dla rozwoju zawodowego każdego strażaka.  

Dzięki środkom  otrzymanym z funduszu sprawiedliwości w roku 2018, województwo warmińsko-mazurskie doposażyło się między innymi o blisko 200 nowych urządzeń AED. Dzięki temu każda jednostka OSP należąca do KSRG posiada na swoim wyposażeniu automatyczny defibrylator zewnętrzny, co w znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakości prowadzonych czynności resuscytacyjnych w przypadku rozpoznanego NZK przez funkcjonariuszy PSP oraz druhów OSP.

9 stycznia 2019 r. w WOSz KW PSP w Olsztynie, zostało przeprowadzone spotkanie z koordynatorami/ instruktorami ratownictwa medycznego służby, mające na celu przekazanie informacji i materiałów szkoleniowych, dotyczących planowanych szkoleń
z praktycznej nauki RKO z wykorzystaniem nadgłośniowych technik udrażniania dróg oddechowych z użyciem AED. Dzięki środkom  otrzymanym z funduszu sprawiedliwości w roku 2018, województwo warmińsko-mazurskie doposażyło się między innymi o blisko 200 nowych urządzeń AED.

13 grudnia 2018 r. w OS KW PSP w Olsztynie odbyła się prezentacja urządzenia Solo Rescue. Jest to profesjonalne urządzenie do przemysłowego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonego sprzętu ochrony układu oddechowego oraz środków ochrony indywidualnej, takich jak strażackie hełmy czy rękawice.

Informujemy, iż brak już miejsc na szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (na szkolenie pełne oraz aktualizujące). Nabór został zakończony.