W dniu 15 lutego 2019 r. wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Purdzie, w miejscowościach Purda i Klewki odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców, dotyczące tematyki zagrożeń, jakie występują podczas sezonu grzewczego. Zajęcia profilaktyczne poprowadził mł. asp. Łukasz Matysiak pełniący na co dzień służbę w wydziale kontrolno – rozpoznawczym komendy

18 stycznia, w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, bartoszyccy strażacy przeprowadzili pokazy ratownictwa lodowego i medycznego.

W ramach projektu "Gaszę zło, rozpalam dobro- dzieci i młodzież na ratunek społecznościom lokalnym w Gminie Gołdap" samorząd gołdapski zakupił 300 czujek tlenku węgla za kwotę ponad 15 000 zł. 14 grudnia 2018 roku Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto przekazał na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi bryg. Wojciecha Szczepanika 20 czujek.

19 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne z zarządcami i administratorami budynków mieszkalnych. Tematem spotkania były zagrożenia związane z sezonem grzewczym.

16 listopada 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku zorganizowane zostało spotkanie z zarządcami nieruchomości z terenu powiatu ełckiego