16 sierpnia 2018r. odbyło się spotkanie z harcerzami wypoczywającymi na obozie w miejscowości Gaj (gm. Biskupiec).

mapka OGNIKPoniżej załączamy link do mapy z wykazem klubików OGNIK, sal edukacyjnych oraz Komend Wojewódzkich PSP.  ZAPRASZAMY

 https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1pxzR70w98eBfhG_XSZz-ONItW2Y&ll=52.03421951608038%2C18.463103148046798&z=8

a

 Program edukacyjny ,,Bezpieczne życie”

      Program ,,Bezpieczne życie” jest jedną z form edukacji w obszarze bezpieczeństwa dzieci, realizowanym przy współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej, na podstawie Protokołu Intencyjnego podpisanego 20 września 2001 r. między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej – szefem Obrony Cywilnej Kraju a sekretarzem generalnym Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej. Korzystamy ze szwedzkich doświadczeń, bo to jeden z nielicznych krajów, w którym bezpieczeństwo obywateli jest sprawą priorytetową zarówno dla ustawodawców, jak i organizacji pozarządowych.

   

I.            Wprowadzenie

 

     Świat, w którym żyjemy nieustannie się zmienia, a lista wyzwań cywilizacyjnych
i społecznych jest coraz dłuższa. Świadomi jesteśmy, że na całym świecie wskutek rozwoju cywilizacyjnego oraz postępującego uprzemysłowienia i urbanizacji gwałtownie wzrasta liczba czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, a także stanowiących niebezpieczeństwo dla środowiska ekologicznego i kulturalnego człowieka. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo odnotowują codziennie wydarzenia niosące za sobą różnorodne zagrożenia. Czy wiemy, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i czy potrafimy zadbać o swoje bezpieczeństwo? Czy jest zasadna edukacja w tym zakresie?

     Pytania te, wbrew pozorom nie są pytaniami retorycznymi, gdyż już samo pojęcie bezpieczeństwa jest pojęciem złożonym. W trakcie prac nad reformowaniem systemu edukacji dostrzeżono, że jednym z podstawowych warunków istnienia i rozwoju każdego społeczeństwa jest zapewnienie mu bezpieczeństwa, a najbardziej powszechnym i efektywnym sposobem przygotowania na wypadek wystąpienia różnorodnych zagrożeń jest kształcenie dzieci i młodzieży w szkołach. Szkoła powinna stać się miejscem bezpiecznym i uczyć jak radzić sobie w sytuacjach trudnych między innymi takich jak: pożar, wypadek drogowy, powódź, zatrucie środkami toksycznymi ale i również drobnymi zdarzeniami mającymi miejsce w domu i szkole, uwzględniając różny stopień samodzielności i zakres doświadczeń uczniów. Młody człowiek powinien wejść w życie dorosłe przygotowany nie tylko do wypełniania obowiązków zawodowych, ale i do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym, pod warunkiem realizacji odpowiednio dobranych treści programowych przez dobrze przygotowanych nauczycieli. Zwiększenie efektywności i atrakcyjności procesu szkolenia możliwe jest poprzez udział w zajęciach edukacyjnych przedstawicieli służb ratowniczych, w tym Państwowej Straży Pożarnej.