Drukuj

Ilość zdarzeń za minioną dobę

Ilość zdarzeń za minioną dobę
poniedziałek, 15 stycznia 2018r.  
Pożary23
Miejscowe zagrożenia17
Alarmy fałszywe2

Ilość zdarzeń w rozbiciu na powiaty-za minioną dobę

Ilość zdarzeń w rozbiciu na powiaty, za minioną dobę
poniedziałek, 15 stycznia 2018r.  
PowiatLiczba zdarzeń
bartoszycki1
braniewski4
działdowski1
Elbląg1
elbląski5
ełcki2
giżycki2
gołdapski
iławski4
kętrzyński3
lidzbarski2
mrągowski2
nidzicki
nowomiejski
olecki1
Olsztyn3
olsztyński8
ostródzki1
piski1
szczycieński1
węgorzewski

Ilość zdarzeń w rozbiciu na powiaty - od początku roku

Łączna ilość zdarzeń w rozbiciu na powiaty, od początku roku
poniedziałek, 15 stycznia 2018r.  
PowiatLiczba zdarzeń
bartoszycki22
braniewski29
działdowski21
Elbląg34
elbląski27
ełcki24
giżycki21
gołdapski17
iławski41
kętrzyński25
lidzbarski24
mrągowski12
nidzicki11
nowomiejski14
olecki14
Olsztyn59
olsztyński63
ostródzki39
piski27
szczycieński29
węgorzewski16

Ilość pożarów w rozbiciu na powiaty, wybrane rodzaje zdarzenia - za minioną dobę

Łączna ilość pożarów w rozbiciu na powiaty, wg rodzaju
poniedziałek, 15 stycznia 2018r.  
PowiatObjekty
Użyteczności
Publicznej
Objekty
Mieszkalne
Środki
transportu
LasyTrawy
bartoszycki 42
braniewski110
działdowski15 1
Elbląg 2 1
elbląski 6 1
ełcki 7
giżycki 6
gołdapski 6
iławski110 1
kętrzyński 131
lidzbarski 6
mrągowski 3
nidzicki 21
nowomiejski 4
olecki 7
Olsztyn 55
olsztyński 18111
ostródzki 112 1
piski 5
szczycieński 6
węgorzewski 7

Ilość miejscowych zagrożeń w rozbiciu na powiaty, wybrane rodzaje zdarzenia - za minioną dobę

Zagrożenia miejscowe w rozbiciu na powiaty, wg rodzaju
poniedziałek, 15 stycznia 2018r.  
Powiatsilne
wiatry
opady
deszczu
chemiczneekologicznetransporcie
drogowym
bartoszycki2 1 5
braniewski421
działdowski 5 1
Elbląg 2 2
elbląski1 2 6
ełcki 11 3
giżycki 3 1
gołdapski1 1
iławski 21 12
kętrzyński 5
lidzbarski 4
mrągowski 1
nidzicki 11
nowomiejski22 4
olecki 1 1
Olsztyn1 3 10
olsztyński361 10
ostródzki112 6
piski 4
szczycieński11 5
węgorzewski 11