Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie posiada zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729)

Załączniki do strony

Pobierz teraz

File name: Wykaz_skladnikow_majatku266_14_2017.pdf

270 19
Pobierz teraz

File name: Wykaz_przedmiotow_do_wybrakowania_03_10_2017.pdf

242 12
Pobierz teraz

File name: Wykaz_skladnikow_majatku_6_10_2017.pdf

162 8