Polska LitwaLT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń”

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie realizuje projekt pt ,,Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń”

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2017 roku. Działania w ramach projektu będą realizowane przez okres 24 miesięcy.. Całkowita wartość projektu wynosi 1 000 000,00 EURO, wnioskowana kwota dofinansowania (85%)  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 850 000,00 EURO. Wartość projektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie to: 110 780 euro.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

  • Komendą Wojewódzką Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampolu
  • Komendą Wojewódzką Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie
  • Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia specjalistyczne strażaków służb ratowniczych Polski i Litwy w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń, odbędą się także wspólne ćwiczenia aplikacyjne i praktyczne oraz warsztaty szkoleniowe. W ramach projektu przewiduje się min.: zakup niezbędnego sprzętu pożarniczego np.: specjalistycznego sprzętu do poszukiwań osób pod wodą oraz zestawu do stabilizacji konstrukcji budowlanych. Wspólna inicjatywa podnoszenia poziomu wyszkolenia i wyposażenia ochrony przeciwpożarowej województwa warmińsko-mazurskiego wpłynie w pozytywny sposób na polepszania bezpieczeństwa obszaru transgranicznego. Projekt przyczyni się również do umocnienia w przyszłości kompleksowego, transgranicznego systemu bezpieczeństwa Polski i Litwy.