Polska LitwaLT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego” 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie realizuje projekt pt  „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”.  

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 2017 roku. Działania w ramach projektu będą realizowane przez okres 24 miesięcy. Całkowita wartość projektu wynosi 999 459,00 EURO, wnioskowana kwota dofinansowania (85%)  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 849 540,15 EURO. Wartość projektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie to: 148 900 euro

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

  • Komendą Wojewódzką Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie
  • Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
  • Komendą Wojewódzką Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampolu 

Strategicznym celem projektu jest  wzmocnienie współpracy państwowych służb ratowniczych w rejonie przygranicznym litewsko-polskim w celu zapewnienia przygotowania służb do likwidacji awarii z produktami ropopochodnymi, podejmowania decyzji podczas likwidacji skutków awarii, doskonalenia koordynacji i zarządzania miedzy sobą. 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia specjalistyczne strażaków służb ratowniczych Polski i Litwy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego i wodnego, odbędą się także wspólne ćwiczenia aplikacyjne i praktyczne oraz warsztaty szkoleniowe. Przewiduje się również zakup  specjalistycznego samochodu SPGAZ - lekki samochód specjalny typu furgon ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Wspólna inicjatywa podnoszenia poziomu wyszkolenia i wyposażenia ochrony przeciwpożarowej województwa warmińsko-mazurskiego wpłynie w pozytywny sposób na polepszania bezpieczeństwa obszaru transgranicznego. Projekt przyczyni się również do umocnienia w przyszłości kompleksowego, transgranicznego systemu bezpieczeństwa Polski i Litwy.