!!! REJESTRACJA ZAKOŃCZONA  - BRAK MIEJSC !!!

 

Informacje ogólnePrelegenciAgenda szkoleniaKoszt szkolenia
Koordynator szkolenia z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie

Patrycja Topczyńska Tel. 89 524 70 70 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

fax.: 89 524 70 84 lub 89 522 95 05

Lokalizacja szkolenia: Hotel Omega Sp. z o. o. ul. Sielska 4A10-802 Olsztyn
Liczba miejsc 0 - !!! REJESTRACJA ZAKOŃCZONA  - BRAK MIEJSC !!!
Opis szkolenia:

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącej rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie otrzymał akredytację Komendanta Głównego PSP na przeprowadzenie szkoleń dla rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącej rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie otrzymał akredytację Komendanta Głównego PSP na przeprowadzenie szkoleń dla rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych w dniach 12 oraz 13 września br. według przygotowanych programów szkoleń. Szkolenia te odbywają się w formie dwudniowego cyklu szkoleniowego, który ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowalnych oraz przeciwpożarowych.

Liczba punktów przyznanych za każde szkolenie: 3 punkty.

Ilość godzin szkoleniowych: 8 godzin na każdy dzień szkoleniowy.

Termin szkolenia: 12 oraz 13 września 2017 r.

Organizator w ramach cyklu szkoleniowego, każdemu uczestnikowi zapewnia: przerwę kawową i obiad w każdym dniu szkoleniowym, kolację w pierwszym dniu szkoleniowym, materiały szkoleniowe oraz event integracyjny.

1. pracownik KW PSP w Olsztynie – st. kpt. mgr inż. Jacek Gromek

 • absolwent: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu – inżynieria środowiska studia I stopnia, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie - inżynieria bezpieczeństwa pożarowego studia II stopnia, UWM w Olsztynie na Wydziale Nauk Technicznych – studia podyplomowe
 • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • wieloletni zastępca naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego w Olsztynie – obecnie p.o. naczelnika

2. mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio,

 • absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej adiunkt w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
 • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 
 • prelegent podczas konferencji, sympozjów oraz szkoleń dla rzeczoznawców zabezpieczeń przeciwpożarowych

3. mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica

 • absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa
 • kierownik Zakładu w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
 • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, specjalista w tematyce urządzeń przeciwpożarowych
 • reprezentant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w Polskim Komitecie Normalizacyjnym - Komitet Techniczny nr 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych
 • prelegent podczas konferencji, sympozjów oraz szkoleń dla rzeczoznawców zabezpieczeń przeciwpożarowych

4. kpt. mgr inż. Łukasz Kuziora,

 • absolwent: Szkoła Głównej Służby Pożarniczej, Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska studia podyplomowe „Bezpieczeństwo procesów przemysłowych”
 • asystent w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
 • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • autor publikacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej

5. mgr inż. Piotr Krzywina,

 • absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • były pracownik w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP oraz CNBOP w Józefowie
 • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • autor publikacji dotyczących urządzeń tryskaczowych, instalacji i sieci wodociągowych,
 • prelegent podczas konferencji, sympozjów organizowanych przez SITP

6. mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski,

 • absolwent: Szkoła Główna Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego - studia II stopnia, Politechnika Warszawska  - wydziale elektrycznym o specjalności inżynieria sterowania - studia I stopnia, doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej
 • kierownik zakładu w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
 • autor 50 prac naukowych z zakresu sztucznej inteligencji, wspomagania decyzji oraz ilościowej analizy ryzyka. Organizator międzynarodowych warsztatów i konferencji naukowych w postaci: Complex Events and Information Modelling czy Human Aspects in Cyber-Physical Systems. Członek komitetu programowego licznych międzynarodowych konferencji naukowych, zapraszany jako ekspert w dziedzinie wspomagania decyzji przez National Institute of Standard and Technology, National Fire Protection Association oraz Imperial College London.

7. mgr inż. Marcin Leszczak, 

 • absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • wieloletni pracownik pionu kontrolno- rozpoznawczego w PSP
 • były pracownik CNBOP w Józefowie
 • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • autor publikacji dotyczących urządzeń tryskaczowych, instalacji i sieci wodociągowych,
 • prelegent podczas konferencji, sympozjów organizowanych przez SITP

8. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

 • absolwent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - budownictwo studia II stopnia, Szkoła Główna Służby Pożarniczej - inżynieria bezpieczeństwa pożarowego studia II stopnia
 • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • specjalista ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych- projektant w MERCOR S.A.
 • doradca techniczny- projektant w zakresie systemów oddymiania grawitacyjnego i wentylacji pożarowej w ESSMANN Polska
 • autor publikacji dotyczących systemów wentylacji pożarowej
 • prelegent na szkoleniach dla projektantów, instalatorów i konserwatorów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych,
 • prelegent na studiach podyplomowych „Wentylacja Pożarowa" - Politechnika Warszawska, a także podczas konferencji i sympozjów
Należność za uczestnictwo w szkoleniach w dniach 12 oraz 13 września 2017 r. wynosi: 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych). Koszt nie obejmuje noclegów

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie wypełnioną przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem na nr 89 524 70 84 lub 89 522 95 05. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Po otrzymania od organizatora szkolenia informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie, dokonać wpłaty na konto: 19 1130 1189 0025 0137 0620 0001 z dopiskiem „Szkolenie dla rzeczoznawców”, nie później niż do 7 września br.
 3. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem na nr 89 5247084 lub 89 5229505, nie później niż do 7 września br.
 4. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które zostały zakwalifikowane przez organizatora oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu lub jego nieobecność, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a opłata nie podlega zwrotowi.