poniedziałek, 06 lipca 2015r.
Dominiki, Gotarda, Agrypiny
Drukuj

Młodzi strażacy na starcie

Przy wspaniałej, prawdziwie letniej pogodzie i niemal bezchmurnym niebie odbyły się w ostatnią sobotę czerwca (27. 06.), na stadionie miejskim w Górowie Iławeckim, Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W zawodach, w charakterze obserwatorów, a także organizatorów i sponsorów wzięli udział między innymi: Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Michał Kamieniecki, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Bartoszycach bryg. Andrzej Harhaj, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie Grzegorz Matczyński, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Jan Wójcik, poseł na Sejm pan Miron Sycz, Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki, Burmistrz Górowa Iławeckiego Jacek Kostka.

Więcej…
Prezentacja mobilnego laboratorium WIOŚ

W dniu 25.06.2015 r. na placu jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i strażaków z Komend Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W trakcie spotkania zaprezentowany został samochód - mobilne laboratorium wraz z wyposażeniem - pozyskany przez W-M Wojewódzki Inspektorat w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Oś priorytetowa III, działanie 3.2 "Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom").

Więcej…

Volkswagen zatrzymał się na budynku – pow. braniewski

W piątek, 3 lipca kilkanaście minut po godz. 19:00 strażacy z jednostki ratowniczo – gaśniczej w Braniewie otrzymali informacje o zdarzeniu drogowym z udziałem volkswagena.

Więcej…

Audi dachowało na K 54 – pow. braniewski

W piątek, 3 lipca kilka minut po godz. 07:00 na drodze krajowej K 54 w pobliżu węzła drogowego Braniewo Południe doszło do wypadku drogowego z udziałem audi.

Więcej…

Szkolenie strażaków OSP z powiatu gołdapskiego z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach

W dniach 20-27 czerwca 2015 roku w  Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi oraz na jeziorze Gołdap przeprowadzone zostało szkolenie specjalistyczne strażaków  OSP z  powiatu gołdapskiego z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. W szkoleniu uczestniczyło 14 druhów z 6 jednostek OSP. Kadrę szkoleniową stanowili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi.

Więcej…

Szkolenie strażaków ochotników – Braniewo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w dniach 8–25 czerwca zorganizowała szkolenie podstawowe ratowników ochotniczych straży pożarnych.

Więcej…

XXXII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym

W dniach 18-19 czerwca 2015 roku na obiektach sportowych Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie odbyły się XXXII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym. W klasyfikacji generalnej reprezentacja woj. warmińsko–mazurskiego zajęła piąte miejsce. Indywidualnie najlepiej z naszych zawodników zaprezentował się Przemysław Żydaczek z KP PSP w Ostródzie, który w dwuboju pożarniczym zajął siódmą pozycję.

Więcej…

XVI Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Sporcie Pożarniczym

DSC03445W dniach 26-27 w Olsztynie i 29 maja 2015 roku w Lidzbarku Warmińskim odbyły się XVI Mistrzostwa Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Sporcie Pożarniczym. Na starcie stanęło 19 Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, razem ponad 180 zawodników. Indywidualnie mistrzem województwa w dwuboju pożarniczym został Przemysław Kierzenkowski z Nowego Miasta Lubawskiego. Był to ważny dzień dla strażaków z Komendy Powiatowowej PSP z Nowego Miasta Lubawskiego ponieważ komenda ta zwyciężyła również w klasyfikacji drużynowej.

 

Więcej…

wstazka3a

Jesteś naszym: 8142 gościem

Publikacje

Szukaj

Linki do stron

FUNDUSZE POMOCOWE